Historia

Historia biblioteki w Horodle

HISTORIA BIBLIOTEKI

Pierwsze wzmianki o istnieniu biblioteki w Horodle pojawiły się już przed II wojną światową w 1938r, jednak nie zachowała się żadna dokumentacja z tego okresu. Na podstawie pierwszej księgi inwentarzowej można wnioskować, że Biblioteka oficjalnie rozpoczęła swoją działalność w 1947r. jako Gromadzka Biblioteka Publiczna na mocy porozumienia podpisanego przez ówczesną bibliotekarkę Panią Agnieszkę Marcinek.  Księgozbiór biblioteki był skromny i liczył około kilkaset woluminów. Siedzibą biblioteki były 2 pomieszczenia obok„Kina Promień”. Dalszy rozwój bibliotekarstwa oraz wzrost czytelnictwa przyczynił się do zmiany siedziby biblioteki. W roku 1982 została przeniesiona do budynku w centrum rynku i mieściła się do tam do 1996 roku. W tym okresie pracowały Panie Władysław Bojarska oraz Bolesława Sadowska. Działalność biblioteki w latach 1978-1987 przyczyniła się do otrzymania nagrody „Najlepszej biblioteki i bibliotekarza”. Przy bibliotece tworzone były punkty biblioteczne, które szerzyły czytelnictwo na wsi i obejmowały wraz z dwoma filiami w Strzyżowie i Kopyłowie cały obszar gminy. Nowy okres biblioteki rozpoczął się po reformie w 1990 roku. Biblioteka wraz z filiami w roku 1993 weszła w strukturę Gminnego Ośrodka Kultury w Horodle i tam się mieściła, dyrektorem był Pan Józef Krzywiński. W roku 1996 do kadry bibliotekarskiej dołączyła wówczas Pani Alicja Siemicka. W 2004 roku w związku z wzrastającym księgozbiorem i planem zagospodarowania lokalu po byłym liceum bibliotekę przeniesiono. Pracę w bibliotece rozpoczęła Pani Dorota Marzec-Lickindorf. Od 2007 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle Uchwałą Rady Gminy została rozdzielona i stała się samodzielną instytucją kultury, dyrektorem biblioteki została Pani Bolesława Sadowska.  Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle wraz z filią w Strzyżowie w 2011 roku przystąpiła do Ogólnopolskiego Programu Rozwoju Bibliotek w ramach którego bibliotekarze uczestniczyli w szkoleniach specjalistycznych, a biblioteki otrzymały sprzęt komputerowy.

Dzięki kreatywności obecnej Pani dyrektor Stanisławy Czujki Gminna Biblioteka Publiczna była wnioskodawcą wielu projektów m.in.:

  • „O finansach w bibliotece”
  • „Biblioteka jako przestrzeń dyskusji o sprawach lokalnych“ prowadzony przez Fundację Civis Polonus
  • projekt LATARNIK – kurs komputerowy
  • bezpłatne kursy językowe

Od początku swojego istnienia Biblioteka prowadzi szeroko zakrojoną działalność kulturalno-oświatową promującą książkę i czytelnictwo w środowisku.  Jest organizatorem różnych spotkań tematycznych, okolicznościowych z dziećmi i młodzieżą. Konkursów czytelniczych, plastycznych, fotograficznych.

Bibliotekarki

Marcinek Agnieszka – (1947- 1978)
Bojarska Władysława – (1968-1992)
Sadowska Bolesława – (1981 – 2012)
Siemicka Alicja – (1996-2004)
Lickindorf Dorota – (2004-2008)
Renata Mochnaczewska
Bożena Gruszka

Do szczęścia człowiekowi potrzeba ogrodu i biblioteki
(Cyceron)

70 lat Gminnej Biblioteki Publicznej w Horodle

Był tort, gratulacje i prezenty – jak przystało na urodziny. W czwartek 11 maja 2017 r. Gminna Biblioteka Publiczna w Horodle świętowała swoje 70-lecie. Obchody Jubileuszu świętowano w gronie zaproszonych gości, przyjaciół i czytelników.