Filia w Strzyżowie, Historia

Historia filii bibliotecznej w Strzyżowie

Odtwarzanie dziejów Filii Bibliotecznej w Strzyżowie nie jest sprawą prostą zwłaszcza że nie były prowadzonej kroniki biblioteki. Filia Biblioteczna w Strzyżowie powstała na podwalinach małego punktu bibliotecznego. Pierwszą bibliotekarką była Pani Stanisława Majewska Ówczesnym zadaniem biblioteki było przede wszystkim rozpowszechnianie nawyku czytania i umiejętności cenienia słowa pisanego oraz zapoznanie z najnowszymi osiągnięciami literatury powojennej.

Za datę powstania Filii Gromadzkiej Biblioteki Publicznej w Strzyżowie przyjmuje się dzień 16 listopada 1956 roku.< pierwszy wpis w księdze inwentarzowej księgozbioru biblioteki. Biblioteka zmieniała swoją siedzibę cztery razy Pierwszą siedzibą był dom prywatny Pani Kosmowski druga w budynku drewnianym po starej szkole trzecia siedziba to budynek po Polskiej Poczcie a od 1.05,2007 roku do chwili obecnej ma siedzibę w wyremontowanym budynku po byłym klubie i kinie Cukrowni Strzyżów który Wójt Gminy przejął i wyremontował .W budynku tym Filia Biblioteczna ma siedzibę obecnie
Kadra Filii Bibliotecznej podobnie jak jej siedziba zmieniała się kilka razy. W latach 1956-1979 bibliotekę prowadziła Pani Stanisława Majewska ,1979 -1980 Pani Sałęga 1980-1981 pani Czesława Marciniak ,1981-1982 Janina Porowska, 1983 – 1986 Pani Stanisława Wójcicka od roku 1986 do chwili obecnej Pani Stanisława Czujka.

Od stycznia 1996 roku GBP w Horodle wraz z Filiami pracowała w strukturach GOK w Horodle a od dnia 1.05.2007 roku uchwałą Rady Gminy Horodło została rozłączona i działa jako odrębna Instytucja Kultury. Przy bibliotece działa świetlica wiejska która jest bardzo dobrze wyposażona.

FILIA POSIADA KSIĘGOZBIORU 10680 WOLUMINÓW OBSŁUGUJE 580 UŻYTKOWNIKÓW W TYM 423 CZYTELNIKÓW ODWIEDZIN RAZEM ZE ŚWIETLICĄ MAMY

Filia Biblioteczna realizowała programy:

 1. Akademia Młodzieżowa z programu PPWOW
  Plac Zabaw
  Nauka pływania dla dzieci i młodzieży
  Zajęcia teatralne , Taneczne, Fryzjerskie
  Wycieczki,
 2. Program Rozwoju Bibliotek
  Sprzęt komputerowy
  Szkolenia Kadry Bibliotecznej
 3. Konsultacje Społeczne
 4. Klub Kobiet Aktywnych
  Zajęcia warsztatowe dla kobiet Gminy Horodło
  Wyjazdy do teatru
 5. Dwie RUNDY O finansach w BIBLIOTECE przeszkolono 56 seniorów
 6. Aktywny Senior
 7. Cała Polska Czyta Dzieciom
 8. Odjazdowy Bibliotekarz

Organizujemy Imprezy Cykliczne Powiatowe:

 1. Powiatowy Turniej Recytatorski im. Poetów Ziemi Horodelskiej razem z Zespołem Szkół w Strzyżowie
 2. Powiatowy Przegląd Pieśni Biesiadnej i Weselnej
 3. Wakacje i ferie w bibliotece.
 4. Strzyżowskie Biesiadowanie przy Grillu

Imprezy okolicznościowe:

 1. Dzień Dziecka
 2. Dzień Mamy i Taty
 3. Dzień Babci I Dziadka
 4. Dzień Kobiet
 5. Dzień Seniora
 6. Rocznica Klubu Seniora
 7. Głośne czytanie wśród dzieci i seniorów

Od czterech lat przy bibliotece działa Klub Seniora ‘Druga Młodość ‘ z członkiń KLUBU SENIORA POWSTAŁ ZESPÓŁ ŚPIEWACZY O TEJ SAMEJ NAZWIE KTÓRY BIERZE UDZIAŁ W PRZEGLĄDACH I FESTIWALACH NA OSTATNIM FESTIWALU MIĘDZYPOWIATOWYM W WERBKOWICACH ZAJĄŁ TRZECIE MIEJSC.
Wszystko to dzieje się dzięki przychylności i wsparciu nie tylko duchowym naszego Wójta Pana Krzysztofa Bożka który dba oto aby mieszkańcom naszej gminy żyło się coraz lepiej.