Historia

Historia biblioteki w Horodle

HISTORIA BIBLIOTEKI

Pierwsze wzmianki o istnieniu biblioteki w Horodle pojawiły się już przed II wojną światową w 1938r, jednak nie zachowała się żadna dokumentacja z tego okresu. Na podstawie pierwszej księgi inwentarzowej można wnioskować, że Biblioteka oficjalnie rozpoczęła swoją działalność w 1947r. jako Gromadzka Biblioteka Publiczna na mocy porozumienia podpisanego przez ówczesną bibliotekarkę Panią Agnieszkę Marcinek.  Księgozbiór biblioteki był skromny i liczył około kilkaset woluminów. Siedzibą biblioteki były 2 pomieszczenia obok„Kina Promień”. Dalszy rozwój bibliotekarstwa oraz wzrost czytelnictwa przyczynił się do zmiany siedziby biblioteki. W roku 1982 została przeniesiona do budynku w centrum rynku i mieściła się do tam do 1996 roku. W tym okresie pracowały Panie Władysław Bojarska oraz Bolesława Sadowska. Działalność biblioteki w latach 1978-1987 przyczyniła się do otrzymania nagrody „Najlepszej biblioteki i bibliotekarza”. (więcej…)