Aktualności

📚PORANKI Z POEZJĄ📚

W naszej bibliotece rozpoczęliśmy cykl zajęć dla dzieci “Poranek z poezją” Będziemy bawić się słowem, oswajać najmłodszych z poezją, rozbudzać w nich wrażliwość oraz przekonanie, że warto czytać wiersze. Postaramy się wprowadzić wiele aktywności między innymi: ruch, obraz, śpiew, gest, które pomogą dzieciom osłuchać się z poezją oraz interpretować teksty zgodnie z własną wrażliwością. Pierwsze spotkania rozpoczęliśmy wierszem Juliana Tuwima „Okulary”. Dzieci z uwagą wysłuchały wiersza i z dużym zaangażowaniem odpowiadały na zadawane pytania. Następnie omówione zostały różne rodzaje okularów i do jakich celów je wykorzystujemy np. korekcyjne, przeciwsłoneczne, do nurkowania, gogle narciarskich, do prac gospodarczych (spawanie). Wiele radości i uśmiechu dostarczyła zabawa wierszem – każde dziecko odtwarzało ruchem i gestem zachowania bohatera wiersza, dzieci wcieliły się w postać pana Hilarego. Następnie zaprosiliśmy dzieci do zabawy ruchowej ,,Ciepło-zimno” poszukiwanie ukrytych okularów. Na zakończenie zajęć dzieci wykonały piękne portrety pana Hilarego. Bardzo dziękujemy dzieciom i Paniom Barbarze Klamer i Irminie Klamer za mile spędzony czas i zapraszamy ponownie!